Filler Monalisa

Còn hàng

1.050.000₫

Tổng quan

Filler monalisa dùng tiêm căng bóng làm đầy dùng trong kỹ thuật phẫu thuật không xâm lấn


Filler monalisa dùng tiêm căng bóng làm đầy dùng trong kỹ thuật phẫu thuật không xâm lấn